Cum ne adresăm Avocatului Poporului?


Home >> Ştiri Târgovişte Dâmboviţa >> Cum ne adresăm Avocatului Poporului?

Cum ne adresăm Avocatului Poporului?


(P) Mica publicitate! Posteaza-ti anunturile gratuit AICI!

Avocatul Poporului este o structură instituţională creată prin Constituţia din 1991 şi are ca scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autorităţile administraţiei publice şi ale regiilor autonome.

Instituţia Avocatul Poporului îşi desfăşoară activitatea pe patru domenii de activitate, respectiv:
drepturile omului, egalitate de şanse între bărbaţi şi femei, culte religioase şi minorităţi naţionale
drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor şi persoanelor cu handicap
armată, justitie, poliţie, penitenciare
proprietate, muncă, protecţie socială, impozite şi taxe

Instituţia îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, indiferent de cetăţenie, vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase. Totodată, Avocatul Poporului poate primi cereri şi din partea societăţilor comerciale, asociaţiilor sau altor persoane juridice, dacă acestea privesc drepturi şi libertăţi ale persoanelor fizice.

Petiţiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru. Cei care vor să depună o petiţie trebuie să o facă în termen de cel mult un an de la data la care le-au fost încalcate drepturile şi libertăţile sau de la data la care au luat cunostinţă de ele. La petiţie se anexează în copie xerox documentele ce dovedesc faptele menţionate, care vor fi analizate şi pe baza cărora se vor efectua eventualele demersuri instituţionale.

Orice persoană care vrea să se adreseze Avocatului Poporului trebuie să depună o petiţie care să cuprindă informaţii referitoare la: numele şi domiciliul persoanei fizice lezate, drepturile şi libertăţile încalcate, autoritatea administrativă şi funcţionarul public în cauză, precum şi dovada întârzierii sau refuzului administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu se iau în considerare petiţiile anonime.

Potrivit competenţelor stabilite prin lege, institutia Avocatului Poporului nu poate rezolva petiţii care se referă la: actele emise de Camera Deputaţilor, de Senat sau de Parlament, actele şi faptele deputaţilor şi senatorilor, actele şi faptele Preşedintelui României, actele şi faptele Curţii Constituţionale, precum şi actele şi faptele preşedintelui Consiliului Legislativ. Nici actele şi faptele autorităţii judecătoreşti sau cele ale Guvernului (cu excepţia legilor şi ordonanţelor) nu pot fi rezolvate de Avocatul Poporului.

Dacă v-au fost încălcate drepturile şi libertăţile prin acte sau fapte ale administraţiei publice (locale sau centrale), puteţi depune o petiţie la instituţia Avocatului Poporului sau vă puteţi prezenta în audienţă la această instituţie.

Pentru a fi mai aproape de cetăţeni, instituţia are birouri teritoriale, fiecare dintre acesta având în competenţa sa mai multe judeţe.

Din anul 2007 există la Ploieşti un birou al instituţiei Avocatul Poporului, birou ce are în competenţa sa teritorială judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa. Pentru a facilita accesul cetăţenilor la serviciile sale, experţii acestui birou se deplasează lunar în municipiile Buzău şi Târgovişte pentru a acorda audienţe şi pentru a primi petiţii din partea acestora.

Informaţii referitoare la aceste deplasări se pot obţine fie de la sediul Biroului Teritorial Ploieşti, fie de la sediul prefecturilor şi consiliilor judeţene ale celor două judeţe arondate (Buzău şi Dâmboviţa).

Persoanele interesate se pot adresa Biroului Teritorial Ploieşti, cu sediul în Ploieşti, Bd. Republicii nr. 2-4, intrarea H, parter, camera 155 (clădirea Consiliului Judeţean Prahova), tel. 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi – orele 09.00-16.00, vineri – orele 09.00-14.00; sau pot transmite petiţia prin poştă, inclusiv cea electronică (la adresa de e-mail avpprahova@avp.ro)

Ioana ENACHE
Expert coordonator al Biroului Teritorial Ploieşti
al instituţiei AVOCATUL POPORULUI

   
   

Ţi-a plăcut articolul? Vrei să primeşti pe e-mail următoarele articole? Introdu adresa ta în căsuţa de mai jos:

Părerea ta contează!

Turn on pictures to see the captcha(Obligatoriu)

Copyright © 2010-2024 eTargoviste.ro.
Cum ne adresăm Avocatului Poporului?