Muzeul de ISTORIE Târgovişte


Home >> Obiective turistice Targoviste >> Muzeul de ISTORIE Târgovişte

Muzeul de ISTORIE Târgovişte

Actualul muzeu de istorie a fost deschis vizitatorului în luna septembrie 1986 în clădirea fostului „Palat de Justiţie”, local care a început să fie construit cu bani obţinuţi, aşa cum spun documentele vremii, la 23 februarie 1901, iar în anul următor construcţia în stil neoclasic era gata. Echilibrul construcţiei şi sobrietatea volumelor au cerut ca, după 1918, să i se adauge un etaj.

În acest spaţiu se află expoziţia de bază a muzeului, care vorbeşte vizitatorului despre istoria poporului român din epoca paleolitică până la 1918.

Există aici dovezi materiale şi spirituale ale existenţei populaţiei geto-dacice, ceramică şi figurine neolitice, tezaurul de monede din argint thassiene şi macedonene din secolele II şi I i. Hr. de la Căprioru, tezaurul de monede dacice de la Adânca, obiecte de podoabă, etc. Sunt evidenţiate apariţia şi formarea statelor feudale româneşti, se realizează o scurtă incursiune în formarea statului feudal Ţara Românească, şi se continuă cu alegerea Târgoviştei drept reşedinţă voievodală, de către Mircea cel Bătrân.

Spaţiul rezervat domnitorilor Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu, este ilustrat cu obiecte de artă decorativă, frescă brâncovenească, carte veche, ornamente tipografice, xilogravuri, lapidariu provenit de la Palatul Potlogi, care demonstrează efortul depus de către voievozi pentru dezvoltarea culturii medievale.

O sală este rezervată revoluţiei condusă de Tudor Vladimirescu, unde se pot vedea documente, arme, uniforme, artă plastică.

Secţiunea care vorbeşte despre eforturile românilor de a efectua unirea Ţărilor Române sub Al. I. Cuza oferă vizitatorului nu numai documente, dar şi obiecte personale, care au aparţinut domnitorului. Un alt monument  din istoria poporului român, războiul de independenţă este reprezentat prin documente originale, prin arme, costume militare, însemne heraldice, etc. Pentru Unirea cea Mare expoziţia oferă vizitatorului pe lângă alte mărturii istorice şi harta României întregite.

Holul muzeului şi sala mare de la parter oferă vizitatorului expoziţii temporare prilejuite de sărbătorirea unor momente de seamă din istoria oraşului Târgovişte, expoziţii de artă fotografică, icoane, etc.

Sursa: Muzee dâmboviţene

   
   

Copyright © 2010-2023 eTargoviste.ro.
Muzeul de ISTORIE Târgovişte