Concurs-Fotoreportaj: DÂMBOVIŢA CASA MEA


Home >> Concursuri Targoviste >> Concurs-Fotoreportaj: DÂMBOVIŢA CASA MEA

Concurs-Fotoreportaj: DÂMBOVIŢA CASA MEA

CONCURSUL „Dâmboviţa casa mea”

ORGANIZATOR: BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ION HELIADE RĂDULESCU” DÂMBOVIŢA

Tema Concursului: „Dâmboviţa casa mea”
Concursul are ca scop promovarea valorilor autentice ce  ţin de comunităţile dâmboviţene, vizând stimularea interesului şi respectului tinerilor faţă de acestea ca şi conştientizarea rolului lor în viaţa comunităţii.

Calendarul de desfăşurare al concursului este:
– lansarea concursului: 26 martie 2012
– înscrierea participanţilor şi lucrărilor se face până la data de 28 mai 2012
– prezentarea lucrărilor, jurizarea şi anunţarea câştigătorilor: 29 mai 2012.
La concurs poate participa orice elev înscris la unul dintre institutele de învăţământ liceal din judeţul Dâmboviţa.

Cerinţe tehnice şi legale:
Participanţii se pot înscrie respectând următoarele condiţii:
-realizarea unui fotoreportaj: reportaj înfăţişat printr-o succesiune de fotografii, în special instantanee, însoţite de un text explicativ, care prezintă un eveniment, un fapt divers sau unele aspecte (actuale) din viaţa economică, culturală, sportivă etc.
-fotoreportajul trebuie să pună în evidenţă un aspect pe care realizatorul îl consideră reprezentativ pentru o localitate dâmboviţeană.
-fotoreportajul trebuie să fie prezentat sub formatul pps. (PowerPoint), încadrându-se într-un număr de maxim 10 slide-uri.
-o lucrare poate fi realizată de unul sau mai mulţi elevi (maxim 3)
-lucrările vor fi aduse pe un suport electronic (CD/DVD) la sediul instituţiei organizatoare – Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, Str. Stelea, nr.2, Târgovişte, Jud. Dâmboviţa, telefon: 0245612316, e-mail: office @ bjdb.ro.

Juriul şi condiţiile de jurizare
Lucrările câştigătoare sunt alese în urma punctajului obţinut, acordat de membrii juriului (stabilit de către instituţia organizatoare).
Deciziile juriului sunt irevocabile şi nu trebuie justificate. Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile: respectarea temei, creativitate, originalitate, idee, calitate tehnică, impresie artistică, estetica imaginii.
Nota finală va fi stabilită prin realizarea mediei aritmetice a tuturor notelor acordate de către membrii juriului.

   
   

"Concurs-Fotoreportaj: DÂMBOVIŢA CASA MEA" - 1 comentariu

Părerea ta contează!

Turn on pictures to see the captcha(Obligatoriu)

Copyright © 2010-2024 eTargoviste.ro.
Concurs-Fotoreportaj: DÂMBOVIŢA CASA MEA